Dokumen Hijau

Gagasan PAS Berkaitan Ekonomi Negara

Projek Dokumen Hijau bertujuan untuk merealisasikan kriteria ke 7 BPMS iaitu politik rasional dan profesional di mana kajian yang dilakukan terdiri daripada pakar syariah, ekonomi dan perniagaan.

Dokumen Hijau ini adalah sebahagian kecil daripada contoh dasar-dasar dan prinsip penting berkaitan pengurusan ekonomi Islam bagi menjamin keadilan, pembangunan, kesaksamaan serta pengukuhan ekonomi negara dan rakyat berasaskan Islam.

Poster Dokumen Hijau

Klik dan Baca

Dokumen Hijau