BAB YANG KELAPAN
PEJABAT-PEJABAT PAS

FASAL 34. Pejabat Setiausaha Agung
   1. Pejabat Setiausaha Agung ialah di Pejabat Agung PAS sebagaimana yang disebutkan dalam Fasal 2 Perlembagaan ini.

   2. Dengan tidak terhalang oleh Fasal 2 itu, maka Pejabat Agung PAS bolehlah ditempatkan di mana jua tempat dalam negara ini yang dipersetujui oleh Presiden di dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Pusat ataupun dengan apa-apa cara jua dipersetujui oleh Presiden dan Jawatankuasa Kerja PAS Pusat dengan syarat mendapat kelulusan daripada Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu.


FASAL 35. Pejabat Setiausaha Perhubungan Negeri

   1. Pejabat Perhubungan PAS Negeri itu ialah Pejabat Setiausaha Perhubungan PAS Negeri/Wilayah Persekutuan.

   2. Pejabat itu boleh ditempatkan di mana-mana jua dalam negeri/Wilayah Persekutuan itu mengikut arahan Pesuruhjaya PAS Negeri/Wilayah Persekutuan dengan persetujuan Jawatankuasa Harian Perhubungan PAS Negeri/Wilayah Persekutuan itu.


FASAL 36. Pejabat Setiausaha Kawasan

   1. Adapun Pejabat bagi satu-satu Kawasan PAS itu ialah Pejabat Setiausahanya.

   2. Pejabat Setiausaha Kawasan itu boleh ditempatkan di mana-mana pun di dalam kawasannya yang dipersetujui oleh Yang Dipertua Kawasan itu dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan itu.


FASAL 37. Pejabat Setiausaha Cawangan

  1. Pejabat bagi satu-satu cawangan PAS itu ialah Pejabat Setiausahanya.

  2. Pejabat itu boleh ditempatkan di mana-mana jua tempat yang dipersetujui oleh Jawatankuasa Kerja PAS Cawangan itu di dalam Kawasan Cawangannya.


FASAL 38. Pejabat Dewan-Dewan

  1. Pejabat Dewan-dewan ‘Ulamak, Pemuda dan Muslimat PAS Pusat itu ialah di Pejabat Agung PAS atau di mana-mana juga tempat dalam negara ini yang ditetapkan oleh Jawatankuasa-jawatankuasa Kerja Dewan-dewan itu.

  2. Pejabat Dewan-dewan ‘Ulamak, Pemuda dan Muslimat PAS Negeri-negeri ialah di Pejabat Perhubungan PAS Negeri atau di mana-mana juga tempat dalam negeri itu yang dipersetujui oleh Jawatankuasa-jawatankuasa DewanDewan ‘Ulamak, Pemuda dan Muslimat Negeri/Wilayah Persekutuan.

  3. Pejabat bagi Dewan-dewan ‘Ulamak, Pemuda dan Muslimat PAS Kawasan ialah di Pejabat Setiausaha PAS Kawasan-kawasan, atau di mana-mana jua tempat yang dipersetujui oleh Jawatankuasa Kerja Dewan-dewan itu di dalam kawasannya masing-masing.

  4. Pejabat Jawatankuasa-jawatankuasa Pemuda dan Muslimat PAS Cawangan ialah di Pejabat Setiausaha PAS Cawangan atau di mana-mana jua tempat yang dipersetujui oleh Jawatankuasajawatankuasa Kerja Pemuda dan Muslimat PAS Cawangan di dalam lingkungan Cawangan itu.

 

<Kembali
[Laman Utama]
Seterusnya>