PERLEMBAGAAN
PARTI ISLAM SE MALAYSIA (PAS)

(PINDAAN 2020)

KANDUNGAN

MUQADDIMAH

BAHAWA dengan sesungguhnya adalah diisytiharkan, demi untuk menyempurnakan taqwa kepada Allah dan kebaktian kepada sesama manusia, yang dijadikan bagi menegakkan AL-AMRU BIL MA’RUF WAN NAHYU ‘ANIL MUNKAR dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka inilah diisytiharkan sebuah pertubuhan yang dinamakan “PARTI ISLAM SE-MALAYSIA”

BAB YANG PERTAMA
NAMA DAN PEJABAT YANG DIDAFTARKAN

FASAL 1 - Nama

FASAL 2 - Pejabat yang didaftarkan


BAB YANG KEDUA
DASAR DAN SERUAN

FASAL 3 - Dasar

FASAL 4 - Seruan PAS


BAB YANG KETIGA
TUJUAN, USAHA, HUKUM DAN KEKUASAAN

FASAL 5 - Tujuan PAS

FASAL 6 - Usaha-usaha

FASAL 7 - Hukum dan Kekuasaan

FASAL 8 - Majlis Syura 'Ulamak

FASAL 9 - Tugas-tugas Majlis Syura 'Ulamak


BAB YANG KEEMPAT
DARIHAL AHLI-AHLI

FASAL 10 - Ahli PAS

FASAL 11 - Syarat-syarat Menjadi Ahli

FASAL 12 - Permohonan Menjadi Ahli

FASAL 13 - Memilih Ahli

FASAL 14 - Sijil Ahli

FASAL 15 - Keberhentian Ahli

FASAL 16 - Hak-hak Dan Kewajipan Ahli

FASAL 17 - Buku Daftar Ahli


BAB YANG KELIMA
MUKTAMAR DAN MESYUARAT AGUNG

FASAL 18 - Muktamar PAS

FASAL 19 - Wakil-wakil ke Muktamar dan Mesyuarat Agung

FASAL 20 - Mesyuarat Agung PAS Kawasan

FASAL 21 - Mesyuarat Agung PAS Cawangan

FASAL 22 - Tugas dan kekuasaan Muktamar dan Mesyuarat Agung PAS


BAB YANG KEENAM
PENUBUHAN KAWASAN DAN CAWANGAN

FASAL 23 - Penubuhan PAS Kawasan

FASAL 24 - Penubuhan PAS CawanganBAB YANG KETUJUH
JAWATANKUASA KERJA

FASAL 25 - Jawatankuasa Kerja PAS Pusat

FASAL 26 - Tugas-tugas Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat

FASAL 27 - Tugas-tugas Jawatankuasa Harian PAS Pusat

FASAL 28 - Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan

FASAL 29 - Tugas-tugas Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan

FASAL 30 - Jawatankuasa Kerja PAS Cawangan

FASAL 31 - Jawatankuasa Kerja Pemuda dan Muslimat PAS Cawangan

FASAL 32 - Tugas-tugas Jawatankuasa Kerja PAS Cawangan

FASAL 33 - Notis Mesyuarat Jawatankuasa Kerja

FASAL 34 - Pejabat Setiausaha Agung


BAB YANG KELAPAN
PEJABAT-PEJABAT PAS

FASAL 35 - Pejabat Setiausaha Perhubungan Negeri

FASAL 36 - Pejabat Setiausaha Kawasan

FASAL 37 - Pejabat Setiausaha Cawangan

FASAL 38 - Pejabat Dewan-Dewan


BAB YANG KESEMBILAN
PERHUBUNGAN PAS NEGERI / WILAYAH PERSEKUTUAN

FASAL 39 - Perhubungan PAS Negeri/Wilayah Persekutuan

FASAL 40 - Tugas-tugas Perhubungan PAS Negeri

FASAL 41 - Tugas-tugas Jawatankuasa Harian PAS Negeri.

FASAL 42 - Dewan ‘Ulamak PAS Pusat


BAB YANG KESEPULUH
DARIHAL DEWAN-DEWAN

FASAL 43 - Muktamar Dewan ‘Ulamak PAS Pusat

FASAL 44 - Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat

FASAL 45 - Tugas-tugas Dewan ‘Ulamak PAS Pusat

FASAL 46 - Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan

FASAL 47 - Muktamar Dewan ‘Ulamak PAS Negeri

FASAL 48 - Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri

FASAL 49 - Tugas-tugas Dewan ‘Ulamak PAS Negeri

FASAL 50 - Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan

FASAL 51 - Mesyuarat Agung Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan

FASAL 52 - Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan

FASAL 53 - Tugas-tugas Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan

FASAL 54 - Dewan Pemuda PAS Pusat

FASAL 55 - Muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat

FASAL 56 - Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat

FASAL 57 - Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Pusat

FASAL 58 - Dewan Pemuda PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan

FASAL 59 - Muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri

FASAL 60 - Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri

FASAL 61 - Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Negeri

FASAL 62 - Dewan Pemuda PAS Kawasan

FASAL 63 - Mesyuarat Agung Dewan Pemuda PAS Kawasan

FASAL 64 - Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan

FASAL 65 - Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Kawasan

FASAL 66 - Dewan Muslimat PAS Pusat

FASAL 67 - Muktamar Dewan Muslimat PAS Pusat

FASAL 68 - Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat

FASAL 69 - Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Pusat

FASAL 70 - Dewan Muslimat PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan

FASAL 71 - Muktamar Dewan Muslimat PAS Negeri

FASAL 72 - Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri

FASAL 73 -Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Negeri

FASAL 74 - Dewan Muslimat PAS Kawasan


BAB YANG KESEBELAS
KEWANGAN DAN PEMEGANG AMANAH

FASAL 75 - Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan

FASAL 76 - Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan

FASAL 77 - Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Kawasan

FASAL 78 - Sumber-sumber Kewangan

FASAL 79 - Peraturan Kewangan


BAB YANG KEDUA BELAS
LAIN-LAIN HAL

FASAL 80 - Tuntutan

FASAL 81 - Memegang Amanah

FASAL 82 - Pemeriksa Kira-Kira

FASAL 83 - Bendera PAS

FASAL 84 - Lambang PAS

FASAL 85 - Tatatertib PAS

FASAL 86 - Rayuan Tatatertib

FASAL 87 - Peraturan Muktamar dan Mesyuarat Agung

FASAL 88 - Aturan dan Peraturan PAS

FASAL 89 - Meminda Perlembagaan PAS

FASAL 90 - Cara Memansuhkan PAS

FASAL 91 - Lain-lain Perkara