Wawasan Induk Negera Sejahtera (WINS) 2051

WINS 2051 merupakan satu model baru yang dicetuskan oleh PAS sebagai panduan asas untuk mentadbir sebuah negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam realiti moden.

Infografik WINS